پس از تولید محصول ماشین تاو بریکر (برش تاو) فیتیله‌های تولیدی، از ماشین گیل باکس چندمنظوره عبور داده می‌شوند. فیتیله‌ها توسط این ماشین، چندلا شده و به صورت بوبین و یا کلاف پیچیده می‌شوند. این ماشین در اثر مخلوط کردن فیتیله‌های بخار خورده و بخار نخورده، تاپس‌های بالک تولید می‌کند. در صورتی که این ماشین‌ها، دارای سیستم کشش غلتکی باشند، به آنها ری بریکر(گیل باکس مقدماتی) گفته می‌شود.

مقدمه
الیاف در سیستم ریسندگی نیمه فاستونی، به طور متداول از نوع استیپل با طول بلند هستند. در کارخانه تولید الیاف، جهت تهیه این الیاف ابتدا تاو را (دسته‌هایی منظم از فیلامنت‌ها به طول هزاران متر) تولید کرده و سپس متناسب با نیاز مشتری به طول‌های کوچکتر بریده می‌شوند و درنهایت الیاف استیپل بدست‌آمده تحت عملیات تاو به تاپس تبدیل خواهد شد. تبدیل تاو به تاپس یا از طریق عملیات حلاجی و ریسندگی میسر است و یا با استفاده از سیستم ریسندگی تبدیل تاو به تاپس (تاو می‌تواند از خانواده اکریلیک‌ها، پلی‌استرها و ویسکوز، لیوسل، وینیلیون و پلی‌پروپیلن باشند).