آرمان لاستیک

تولید کننده قطعات لاستیکی و روکش غلطتک با خواص ویژه: مقاوم به روغن ، انواع حلال ، حرارت و برودت ، سایش و فشار ، اسید وقلیا، ضد الکتریسته و بهداشتی

logo

توبریکر، ریبریکر،گیبلاکس، فینیشر
انواع آپرون ، انواع کاتس، انواع پفکی،اتوکنر