توبریکر و ریبریکر

این دو غلتک  قلب دستگاه های سایدل ،  کانیتکس و اشلومبرگر می باشد که از اهمیت به خاصی برخوردارند.

شایان ذکر است گروه تولیدی آرمان لاستیک توانایی ساخت درامهای فلزی به سفارش مشتری و با متریال خاص را دارد .

لازم به ذکر است درامهای فلزی باید  جهت روکش به کارخانه ارسال گردند . 

 

مشخصات فنی

ابعاد توبریکرها ارائه شده در جدول مطابق با استانداردهای فنی و مشخصات ارائه شده از سوی مصرف کنندگان و سازندگان سیستم های تو به تاپس مشخص شده است.

ریبریکر
طول قطر خارجی
۴۸۰ میلی متر ۱۵۵ میلیمتر
۵۰۰ میلی متر ۱۳۰ میلیمتر

جدول مشخصات ریبریکر

 

توبریکر
طول قطر خارجی
۴۵۰ میلی متر ۲۹۰ میلیمتر
۴۱۰ میلی متر ۲۸۵ میلیمتر
۴۱۰ میلی متر ۲۸۰ میلیمتر
۳۷۰ میلی متر ۲۷۰ میلیمتر
۳۷۰ میلی متر ۲۷۲ میلیمتر
۳۷۰ میلی متر ۲۷۵ میلیمتر
۳۷۰ میلی متر ۲۷۱ میلیمتر

جدول مشخصات توبریکر